Sunday, 22/09/2019 - 00:41|
NHIỆT CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2019 - 2020
 • Nguyễn Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Lịch Sử
  • Điện thoại:
   0978418941
  • Email:
   hangpgdphuninh@gmail.com
 • Nguyễn Huy Thức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học Toán
  • Điện thoại:
   0989145609
  • Email:
   nguyenhuythuc75@gmail.com
 • Ngô Quang Phu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học văn
  • Điện thoại:
   0989 737 946
  • Email:
   phungopgdphuninh@gmail.com